zonnepanelen dakscan

Veel gestelde vragen

Hebt u vragen over zonnepanelen, de techniek, financiëen, subsidies of garanties?
Hieronder staan de meest gestelde vragen.
Staat uw antwoord er niet bij? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 085-0602167.

Algemeen

Op welke daken kan u zonnepanelen plaatsen? LDS-Energy heeft in de afgelopen jaren al op heel veel daken zonnepanelen mogen plaatsen. Hieronder sommen we er een aantal op. Mocht uw dak er niet bijstaan, dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen om te informeren naar de mogelijkheden van zonnepanelen op uw dak.

Soorten:

 • Pannendaken
 • Bitumen daken (plat en schuin)
 • Trapezium dakplaten
 • Platte of vlakke daken
 • Golfplaten daken
 • Zinken daken

Naast het soort dak is het ook belangrijk wat de afmetingen van uw dakoppervlak zijn, wat de staat van uw dak is en hoeveel schaduw er op uw dak valt door bijvoorbeeld omringende bomen.

In veel gevallen heeft u voor het installeren van zonnepanelen geen vergunning nodig. Er zijn uitzonderingen:

 • Is uw pand een monument?
 • Staat uw pand onder beschermd stads of dorpsgezicht?
 • Staat uw pand in een industrieel erfgoed lijst?
 • Wenst u zonnepanelen tegen uw gevel?

 

Ja, een VvE kan ook zonnepanelen plaatsen. Woont u in een appartementencomplex dan hebt u meestal middels een VvE medezeggenschap over het appartementencomplex. Omdat zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex gemonteerd dienen te worden is het de VvE die in een vergadering beslist of zonnepanelen geplaatst worden. De opgewekte stroom komt ten behoeve van de VvE en in sommige gevallen kan deze ook worden verdeeld onder de bewoners. 

Techniek

De term Wattpiek wordt gebruikt om te omschrijven hoeveel energie zonnepanelen maximaal kunnen opleveren onder de beste omstandigheden. Door te kijken naar hoeveel Wattpiek een zonnepaneel kan opleveren kunt u na gaan hoeveel stroom de zonnepanelen kunnen produceren. Wattpiek wordt ook gebruikt met de afkorting Wp.

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de ligging op het zuiden, westen of oosten. Een dak met ligging op oosten of westen is ook geschikt voor zonnepanelen. Een combinatie tussen de ligging op het oosten en westen kan een positieve bijdrage leveren aan de opbrengsten. Een dak gelegen op het oosten of westen levert niet direct meer kilowatts op maar u heeft meer de tijd om uw eigen opgewekte stroom te gebruiken, hierdoor levert u dan ook minder terug aan het stroomnet. Ieder zonnepanelenproject is maatwerk, daarom bezoekt LDS-Energy altijd vooraf en vrijblijvend de locatie.

Financieel

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

MIA
De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de website van RVO.

Voorwaarden:
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
 • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de voorwaarden, en over de samenloop met subsidies en andere steun.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?
Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.
U krijgt een ontvangstbevestiging van RVO die u moet bewaren bij uw boekhouding.
U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte, op basis van het bericht dat u krijgt van RVO. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO. Krijgt u het bericht van RVO pas nadat u al aangifte hebt gedaan? Dan kunt u een aangepaste aangifte indienen.

Voorbeeld MIA
Het aftrekpercentage wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode.

Stel: uw fiscale winst is € 75.000 en u betaalt 25% belasting over uw fiscale winst.

U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D is 27% van € 50.000, dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 - € 13.500).

Zonder MIA zou u € 75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaalt u maar € 61.500 x 25% = € 15.375 belasting. Uw voordeel is € 3.375.

Voorbeeld VAMIL
U koopt voor € 50.000 een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel met een levensduur van 10 jaar zonder restwaarde. In het kader van de reguliere afschrijving kunt u hiervoor jaarlijks (€ 50.000 - € 0 : 10 =) € 5.000 aftrekken van de fiscale winst.

U kiest ervoor om in het investeringsjaar 75% van het totale aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in 1 keer af te trekken van de winst. Dat levert u een liquiditeitsvoordeel op.

(Bron: Belastingdienst)

Zonnepanelen kopen is een flinke investering, niet iedereen wil of kan dit direct uit eigen zak betalen.
Wanneer u in Limburg woont kunt u gebruik maken van de stimuleringslening van de Provincie Limburg, deze is te vinden onder duurzaam thuis

In de praktijk is het maandbedrag van uw aflossing lager dan uw besparing waardoor u gemiddeld enkele tientjes per maand overhoud. Zodra u de lening heeft afgelost gaat u natuurlijk voluit besparen. De lening is boetevrij eerder deels of helemaal in te lossen. 

LDS-Energy kan u helpen bij het aanvragen van deze lening, echter zijn wij niet de geldverstrekker. Zodra u de lening heeft ontvangen krijgt u een declaratieformulier waarmee u ons kan betalen. U hoeft pas te betalen na de plaatsing van uw systeem. 

U kan deze lening gebruiken voor verschillende duurzame producten, bij LDS-Energy zijn dat Zonnepanelen, Infraroodverwarming en zonneboilers